Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

Üdvözöljük honlapunkon és köszönjük az érdeklődését!

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Felhasználási feltételeket és adatkezelési tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként működik honlapunk és hogyan kezeljük személyes adatait.

A www.burkolobalint.ro internetcím megnyitásával és böngészésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne használja weboldalunkat.

Időszakosan jelen tájékoztató tartalma felülvizsgálatra kerül. Annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a honlap felhasználási feltételeiről és a személyes adatok kezelését érintő változásokról, ajánlott időközönként ezen oldal meglátogatása.

A honlap tulajdonosa, szolgáltató

Név: BURKOLO BALINT SRL, cégjegyzék szám: J19/472/2016, adószám: 36548439

Cím: Nyikómalomfalva, (Farkaslaka község), Fő út, 36. sz, Hargita megye, Románia

Telefon: 0741760878

Email: burkolobalint@gmail.com

Képviseli: BÁLINT-CSISZÉR ATTILA

I. Felhasználási feltételek 

Jelen honlap azért jött létre, hogy szolgáltatásainkat könnyebben elérhetővé tegyük leendő ügyfeleink számára. A honlapon megtalálhatóak szolgáltatásaink leírásai, referenciamunkáinkról készült fényképek, vélemények, különböző hasznos tudnivalók az eljárással és anyaghasználattal kapcsolatban. A kapcsolat funkció alatti űrlap segítségével vagy a feltüntetett elérhetőségek valamelyikén kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítunk.

A honlap, és a rajta található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. A refernciamunkákról készült képes összeállítások a szolgáltató tulajdonát képezik, vagy ezek publikálására a jogtulajdonos kifejezett beleegyezése megtörtént. A honlap képi és írásos tartalmának – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a szolgáltató kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A honlapon feltűntetett referencia munkák vagy egyéb tartalmak nem minősülnek ajánlatnak, szolgáltatásaink igénybevételéhez és bármely jogviszony létrejöttéhez szükséges, hogy a felhasználó a fent említett bármely módon felvegye személyesen a kapcsolatot a szolgáltatóval, egyeztetés, árajánlat küldése, stb. céljából.

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják.

II. Adatvédelmi rendelkezések

Adatkezelési kötelességünket a 2018. évi 180-as számú törvény figyelembe vételével, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint teljesítjük.

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató abban az esetben gyűjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi űrlap segítségével, amely során megadja személyes adatait.

A Felhasználó az adatainak megadásával és a jelen felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyűjtés formája: az oldalon megjelenő valamelyik űrlap kitöltése és elküldése. A Szolgáltató csak a Felhasználó nevét, illetve e-mail címét kéri el. Amennyiben a Felhasználó a kapcsolattartási űrlap kitöltése során egyéb személyes információt ad meg (pl. lakcím, telefonszám), ezekért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik és ennek tudatában használja szolgáltatásainkat.

A személyes adatokat a Szolgáltató az ügyféllel való kapcsolat fentartásáig tárolja, és minden esetben az utolsó kapcsolat után legtöbb 3 éven belül töröli ezen adatokat.

A Felhasználó a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa igényelt személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: ajánlatok küldése, kapcsolattartás.

A 2018. évi 190. számú törvény és a GDPR alapján van lehetőség arra, hogy az Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, helyesbítse a Felhasználó (jogosult) személyes adatait, valamint törölje vagy zárolja a Felhasználó személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása nem kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; hanem a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése:

Jogsértés észlelése esetén joga van panaszt benyújtani az Adatkezelőnek vagy a felügyeleti hatóságnál; illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Hatóság a Személyes Adatok Feldolgozásának Felügyeletéért (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), székehely: Bukarest, G-ral. Gheorghe Magheru sugárőt, 28-30 sz., 1. szektor, Románia, e-mail cím anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, www.dataprotection.ro.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Süti (HTTP cookie)

Az oldal, mint a honlapok többsége HTTP sütiket (cookie) használ.

A sütik sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a sütiknek köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert a Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

Honlapunk a következő cookie-kat használja:

1. moove_gdpr_popup, session cookie – a sütikre vonatkozó információk elfogadásáról szól

Emellett az Elementor a local storageban tárol az aktív felhasználóval kapcsolatos adatokat, hogy hány oldalt nézett meg az oldalon belül.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

A sütiket a honlapot kiszolgáló szerver küldi le a böngészőnek és a böngésző letárolja. Ha a honlapot ugyanazzal a böngészővel látogatják meg ugyanarról a gépről akkor  a szerver megkapja a korábban letárolt adatokat.

Jelen honlap kizárólag a honlap működéséhez szükséges cookie-kat használ. Az alapműködést biztosító sütik olyan alapvető funkciókat segítenek, amelyek a technikai működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, például az oldalon való navigáció, vagy a felhasználói igények, beállítások tárolása. A honlap ezek nélkül nem tud megfelelően működni.

Panaszkezelés

A jogsértő tartalomra érkező panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek megegyeznek “A honlap tulajdonosa, adatkezelő” címével.
Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja: szóban (telefonon) és írásban (postai úton,  elektronikus levélben).

Alkalmazandó jog

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Románia joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Románia bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.